2017-11-24 Vitaliserad fröer - för högre skördar - Tidningen Viola 2017-11


2017-09-21 Succeforskare som maxar skörden - Tidningen Entreprenör 2017- 7

https://www.entreprenor.se/.../succeforskaren-som-maxar-skorden_684493.html


2017-06-01 Presentation at International conference GoFood 

2017-01-27
Swedish Agricultural News, Plant method repaire damaged seeds - big interest from seed companies

Växtmetod lagar skadade frön – stort intresse från fröföretag, ATL tidning

http://www.atl.nu/lantbruk/lika-spannande-varje-gang-vi-skordar/


2016-12-16
Journal Inventor and Designer P1-5, Tongyun recived the final SKAPA innovation prize
Vitalized seeds - Idear make higher harvest and seeds with good storability

Tongyun drog längsta strået när SKAPA-finalen avgjordes

Vitaliserad frön – hållbar ide ger större skörda på naturlig väg

http://dp.hpublication.com/publication/1c63a71d/


2016-12-16 
Journal of Automation - Seed vitalization and automatcal machine recived SKAPA prize 

2016-12-15

The Technican of the year 

Åretstekniker

http://aretstekniker.se2016-12-02   News, South Sweden Daily (Sydsvenska)

Två Lundabor utses som åretstekniker

https://www.8till5.se/2016-12-01/tva-lundabor-utses-till-arets-tekniker


2016-12-01
Dr Shen awarded the Technician of the year (the 4 st prize)

2016-11-19 

News, South Sweden Daily (Sydsvenska), Her invention can increase harvest and feed hunger 

Hennes uppfinning kan ge större skörtar och mätta magar, Sydsvenska

https://www.sydsvenskan.se/2016-11-19/hennes-uppfinning-kan-ge-storre-skordar-och-matta-magar


2016-11-10 

Tongyun Shen awarded Skapa innovation price to memory of inventor Alfred Nobel (the 31st  prize)

http://stiftelsenskapa.se/hem/skapa-priser-2016 
http://stiftelsenskapa.se/hem/skapa-priser-2016

– Årets pristagare visar på stor innovationsanda. Förbättrade fröer ger stora samhällsvinster eftersom man löser problemen med kort odlingssäsong och dålig grobarhet. Principen är att med vatten, luft och värme påverka fröerna så att de gror snabbare och jämnare. De behandlade fröerna får dessutom längre hållbarhet säger Minoo Akhtarzand ordförande för Stiftelsen SKAPA. Hon är landshövding i Västmanlands län och djupt engagerad i innovationsfrågor.


2016-10-05 Dr Shen, Managing Director Robust Seed Technology, awarded SKAPA innovation prize from Skåne province