2020-02-25 Seed vitalization get EIP-Agri grant

Robust Seed Technology A&F AB get 460 000 Euro EIP -Agri grant for further development of Seed Vitalization technique with project "Increase food production by seed vitalization". By cooperation with the Swedish University of Agricultural Sciences and Hushållningssällskap, Robust Seed coming to further develop the seed vitalization technique to commercial use.

2017-11-24 Vitalized seeds - for more harvest. Journal of Viola (Horticultural journal) 2017-11

  Vitaliserad fröer - för högre skördar - Tidningen Viola 2017-11


2017-09-21 Success Researcher how maximiziong the harvest. Journal Entrepreneur 2017-07 

Succeforskare som maxar skörden - Tidningen Entreprenör 2017- 7

https://www.entreprenor.se/.../succeforskaren-som-maxar-skorden_684493.html


2017-06-01 Presentation at International conference GoFood 

2017-01-27
Plant method repair damaged seeds - big interest from seed companies. Swedish Agricultural News paper.

Växtmetod lagar skadade frön – stort intresse från fröföretag, ATL tidning

http://www.atl.nu/lantbruk/lika-spannande-varje-gang-vi-skordar/

2016-12-16
Vitalized seeds - a sustainable idea give higher harvest in a nature way. Tongyun recived the SKAPA prize to momery of Alfred Nobel. Journal Inventor and Designer Pages 1-5. 

Tongyun drog längsta strået när SKAPA-finalen avgjordes

Vitaliserad frön – hållbar ide ger större skörda på naturlig väg

http://dp.hpublication.com/publication/1c63a71d/


2016-12-16 
Seed vitalization and automatcal machine recived SKAPA prize. Journal of Automation 

2016-12-15

The Technician of the year prize

Åretstekniker

http://aretstekniker.se2016-12-02   South Sweden Daily News. News paper (Sydsvenska)

Två Lundabor utses som åretstekniker

https://www.8till5.se/2016-12-01/tva-lundabor-utses-till-arets-tekniker


2016-11-30
Tongyun Shen was awarded The Technician of The Year Prize by the Chamber of Handle and Commerce of south Sweden

2016-11-19 

News, South Sweden Daily (Sydsvenska), Her invention can increase harvest and feed hunger 

Hennes uppfinning kan ge större skörtar och mätta magar, Sydsvenska

https://www.sydsvenskan.se/2016-11-19/hennes-uppfinning-kan-ge-storre-skordar-och-matta-magar


2016-11-10 

Tongyun Shen awarded the national SKAPA Innovation Prize to Memory of Alfred Nobel (the 31th prize since 1986)

http://stiftelsenskapa.se/hem/skapa-priser-2016 

– Årets pristagare visar på stor innovationsanda. Förbättrade fröer ger stora samhällsvinster eftersom man löser problemen med kort odlingssäsong och dålig grobarhet. Principen är att med vatten, luft och värme påverka fröerna så att de gror snabbare och jämnare. De behandlade fröerna får dessutom längre hållbarhet säger Minoo Akhtarzand ordförande för Stiftelsen SKAPA. Hon är landshövding i Västmanlands län och djupt engagerad i innovationsfrågor.


2016-10-05 Dr Shen, Managing Director of Robust Seed Technology, awarded SKAPA Innovation Prize to Memory of Alfred Nobel from Skåne province